Účtovný výkaz

Poštová banka, a.s. (IČO: 31340890) vykonala dňa 31.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Účtovná závierka pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

UZ_31340890_IR_2011.PDF