Účtovný výkaz

Poštová banka, a.s. (IČO: 31340890) vykonala dňa 25.08.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu IFRS účtovná závierka pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

IFRS účtovný výkaz.PDF