Účtovný výkaz

Poštová banka, a.s. (IČO: 31340890) vykonala dňa 12.04.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Správa audítora pre obdobie od 2014-01 do 2015-01.

Správa audítora.PDF