Účtovný výkaz

Poštová banka, a.s. (IČO: 31340890) vykonala dňa 06.05.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu IFRS účtovná závierka pre obdobie od 2014-01 do 2015-01.

IFRS účtovný výkaz.PDF