Účtovný výkaz

Poštová banka, a.s. (IČO: 31340890) vykonala dňa 28.04.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz vybraných údajov pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

VÚ - B kons..PDF