Účtovný výkaz

Poštová banka, a.s. (IČO: 31340890) vykonala dňa 29.04.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu IFRS účtovná závierka pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

IFRS účtovný výkaz.PDF