Účtovný výkaz

Poštová banka, a.s. (IČO: 31340890) vykonala dňa 01.07.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

IFRSKONS_OS_2020294221_KR_2016_1444389_2404306.pdf