Účtovný výkaz

Poštová banka, a.s. (IČO: 31340890) vykonala dňa 01.06.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

IFRS_OS_2020294221_IR_2017_1807887_2729532.pdf