Účtovný výkaz

Poštová banka, a.s. (IČO: 31340890) vykonala dňa 01.06.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

IFRSKONS_OS_2020294221_KR_2017_1807888_2729533.pdf