Účtovný výkaz

Poštová banka, a.s. (IČO: 31340890) vykonala dňa 09.05.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

IFRSKONS_OS_2020294221_KR_2018_2146294_3127885.pdf