Účtovný výkaz

Poštová banka, a.s. (IČO: 31340890) vykonala dňa 09.05.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

IFRS_OS_2020294221_IR_2018_2146293_3127882.pdf